MENY
Top Image

Nödstöd till behövande medlemsföretag

Tillfällig medlemsförmån till våra företagsmedlemmar med anledning av den ekonomiska kris som Coronavirusets utbredning har medfört.

Har ditt företag drabbats ekonomiskt av den ekonomiska kris som Coronavirusets utbredning har medfört? Som företagsmedlem kan du söka Stockholms Hantverksförenings nödstöd.

Stockholms Hantverksförenings styrelse beslutade den 26 mars 2020 att avsätta pengar från de understödsfonder som föreningen disponerar. Dessa pengar ska kunna användas som nödstöd till behövande företagsmedlemmar med anledning av den ekonomiska kris som Coronavirusets utbredning har medfört.

Behövande företag kan ansöka om upp till 10 000 kr i bidrag. Bidraget uppgår till maximalt 50 procent av företagets bedömda förlust.

Erbjudandet gäller de företag som var antagna som företagsmedlemmar i Stockholms Hantverksförening när styrelsens beslut om nödstöd togs den 26 mars 2020.
Ladda ner ansökan i pdf-format