Välkommen att kontakta Stockholms Hantverksförening

Föreningen för dig som är en #riktighantverkare.

Kansli

Stockholms Hantverksförening har sitt kansli på Vasagatan 46 i Stockholm nära T-centralen.

Kontorstider: mån-tor 08:15-17:00, fre 08:30-16:00, lunchstängt alla dagar 11:30-12:30
Sommartid 1/5-31/8: 08:30-16:00, lunchstängt 11:30-12:30

Adress: Stockholms Hantverksförening, Vasagatan 46, 111 20 Stockholm
Tfn växeln: 08-442 78 40

E-post: stockholm@hantverkarna.se 

Under åren 2018-2021 byggs Vasagatan om. Under byggperioden kan framkomligheten på och kring gatan vara begränsad i perioder. På stockholm.se/vasagatan finns mer information.

Kontaktpersoner

Nicole Pluntke

VD

Tfn: 08-442 78 41
E-post: nicole.pluntke@hantverkarna.se
Ansvarig utgivare och ansiktet utåt i kommittéer, samverkansforum och nätverk. Verksamhetsansvarig och föreningens främsta lobbyist.

Per Dalin

Ekonomichef

Tfn: 08-442 78 42
E-post: per.dalin@hantverkarna.se
Ansvarig för koncernens ekonomi och förvaltning. Representerar föreningen i stiftelser och andra ekonomiska konstellationer.

Caroline Eriksson

Kommunikationschef

Tfn: 08-442 78 43
E-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se
Ansvarar för Hantverkarnas kommunikation med medlemmar och omvärld.

Desirée Lindqvist

Vik. jurist

Tfn: 08-442 78 44
E-post: desiree.lindqvist@hantverkarna.se 
Ansvarar för Hantverkarnas juridiska rådgivning.

Karin Berggren

Medlemsansvarig och administrativ samordnare

Tfn: 08-442 78 48
E-post: karin.berggren@hantverkarna.se
Hanterar föreningens stipendiefonder, semesterlägenheter på Gran Canaria samt många av föreningens sociala aktiviteter.

Louise Kjellberg

Jurist

Föräldraledig

Styrelsens kontaktuppgifter

Stefan Fritzdorf

Ordförande

Tfn: 08-564 606 98
Mobil: 0708-80 85 20
E-post: stefan.fritzdorf@vivels.se
Hemsida: www.vivels.se

Claes Westermark

1:e vice ordförande

Mobil: 070-311 55 00
E-post: claeswestermark@gmail.com

Richard Lundgren

2:e vice ordförande

Tfn: 08-28 29 90
Mobil: 0708-28 29 93
E-post: richard@lundgrens-smide.se
Hemsida: www.lundgrenab.se

Pia Mills

Ledamot

Tfn: 08-643 52 75
Mobil: 070-775 08 34
E-post: millstapetserare@gmail.com
Hemsida: www.millstapetseraratelje.com

Matz Glinning

Ledamot

Tfn: 08-761 57 50
Mobil: 070-759 30 49
E-post: matz.glinning@ka-ce.se
Hemsida: www.ka-ce.se

Johan Skeppström

Ledamot

Tfn: 08-34 50 20
Mobil: 070-575 65 35
E-post: info@skeppstromsbygg.se
Hemsida: www.skeppstromsbygg.se

Peter "Peppe" Frosch

Ledamot

Tfn: 08-590 381 66
Mobil: 070-633 29 48
E-post: peppes@hovslageri.nu
Hemsida: www.hovslageri.nu

Leif Lövkvist

Ledamot

Tfn: 08-18 52 00
Mobil: 070-518 52 18
E-post: leif@lovqvistgolv.se
Hemsida: www.lovqvistgolv.se

Gustaf Lüning

Ledamot

Tfn: 0704-98 87 03
E-post: gustaf@lovsattrasnickeri.se

Towe Björklund

Ledamot

Bea Szenfeld

Ledamot

Vill du veta mer om styrelsen?