Bli medlem

Är du en #riktighantverkare? Då borde du bli en av oss! Hantverkarna Stockholm är den enda intresseorganisationen i Stockholm som värnar hantverkarna och hantverket. Det har vi gjort ända sedan 1847.

Vem kan bli medlem i Stockholms Hantverksförening?

Stockholms Hantverksförening är en förening för företag med huvudsaklig verksamhet i Stockholmsregionen. Som medlem i föreningen förväntar vi oss att du följer vår kvalitetspolicy:

  • Medlemmarna har dokumenterad yrkesskicklighet t ex genom yrkesbevis som gesäll- och mästarbrev.
  • Medlemmarna tar ansvar för att arbetet blir utfört på fackmässigt sätt.
  • Kvaliteten med vilken arbetet utförs ska synas, kännas och bestå.
  • Reklamationer tas på allvar och ses som en möjlighet att lära mer om kundens
    förväntningar och krav.
  • Medlemmarna är uppdaterade på ny teknik och nya material och väger alltid
    in miljöaspekterna.

Priser

Årsavgiften är 1 400 kr exkl. moms, varav 1 100 kr är momsbelagd serviceavgift (avdragsgill) och 300 kr är medlemsavgift (ej avdragsgill).

Du kan fortsätta ditt medlemskap när du blivit pensionär och ditt företag inte längre är aktivt och betalar då endast 300 kr i medlemsavgift.

Vill du bli medlem i Stockholms Hantverksförening?

Fyll i ansökan här nedan. När du har fyllt i intresseanmälan för medlemskap kommer vi dels att göra en företagsupplysning av ditt företag och dels ringa upp dig för att höra mer om vad du har för förväntningar på oss och medlemskapet. Din ansökan kommer sedan att behandlas av vår styrelse. Det sker normalt på ett ordinarie styrelsemöte. Det kan därför dröja upp till några veckor innan din ansökan behandlas.

Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Läs Hantverkarnas policy för personuppgifter här.

Medlemsansökan

För att kunna administrera din ansökan och medlemskapet behöver Stockholms Hantverksförening registrera dina personuppgifter i härför avsett dataregister. Du kan när som helst ta tillbaka det samtycke du har gett genom att kontakta oss.
Fler val är möjliga.
Om företaget har en särskild faktureringsadress kan du skriva den här.