Bostadskö

Du som är medlem i Stockholms Hantverksförening kan ställa dig i föreningens bostadskö som avser några fastigheter i centrala Stockholm.

Stockholms Hantverksförening disponerar lägenheter i några fastigheter i centrala Stockholm. Du som är medlem i föreningen är välkommen att stå i kö till dessa lägenheter.

Är du intresserad av att stå i kön, vänligen kontakta vår medlemsansvariga Ida Maria Hagström för mer information.

När en lägenhet blir ledig kommuniceras detta ut till de medlemmar som står i kön och har betalat en särskild köavgift (för närvarande 200 kronor per år) för detta. Kommunikationen sker i första hand via e-post. Det är därför viktigt att du som står i kön ser till att ge oss en korrekt och uppdaterad e-postadress.