Rådgivning till nyföretagare

Du som startar eller precis har startat hantverksföretag har tillgång till Hantverksakademins lärare i Företagande (Ekonomi, Juridik, Marknadsföring/Kommunikation) för rådgivning.

Du kan få kostnadsfri telefonrådgivning med föreningens jurist, ekonomichef eller kommunikationschef i upp till tre tillfällen per år (20-30 minuter/tillfälle). Rådgivningen kan omfatta: affärsjuridik, arbetsrättsjuridik, allmänna företagsfrågor, obeståndsfrågor, ekonomi och redovisning, marknadsföringsfrågor samt coachning.

Här finner du kontaktuppgifter >