Studerandemedlem

Som studerande på Hantverksakademin får du ett gratis medlemskap i Stockholms Hantverksförening under tiden du går på skolan. Träffa yrkesverksamma hantverkare och skaffa dig ovärderliga kontakter inför framtiden.

Medlemskapet

Som studerande på Hantverksakademin, den yrkeshögskola Stockholms Hantverksförening driver, är du medlem i föreningen. Medlemskapet är gratis och ger dig många fördelar - inte minst möjligheten att knyta viktiga kontakter inför framtiden.

Här träffar du andra hantverkare, bjuds in till exklusiva träffar och får senaste nytt om vad som händer i hantverksvärlden. Stockholms Hantverksförening verkar för att synliggöra hantverk på olika fronter, så att konsumenter och beslutsfattare inte glömmer vad som är riktigt hantverk - skapat av riktiga hantverkare.

Medlemmarna i Stockholms Hantverksförening är riktiga hantverkare som står för kunnande och kvalitet. Som medlem ansluter du dig inte bara till vår gemenskap, utan också till vår kvalitetspolicy. Ett medlemskap är en garanti för kunder och uppdragsgivare om din hantverksskicklighet.

Medlemsförmåner - för dig som är studerandemedlem i Stockholms Hantverksförening

Du som är studerandemedlem i Stockholms Hantverksförening har ett helt batteri med förmåner för att göra dina studier på Hantverksakademin roligare och lättare.

Kvalitetspolicy

När du ansluter dig till Stockholms Hantverksförening förbinder du dig att följa vår kvalitetspolicy - en trygghet för dig och dina kunder.

Medlem:

  1. Bör ha yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller annan jämförbar dokumenterad yrkeserfarenhet.
  2. Ska ta ansvar för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att alltid väga in miljöaspekter.
  3. Ska sträva efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär ska vara till belåtenhet för båda parter.
  4. Ska utföra sitt arbete så att kvaliteten syns, känns och består.
  5. Ska ta reklamationer på allvar.