Utbildning & stipendier

Traditioner och kunskap förs vidare från generation till generation. Stockholms Hantverksförening värnar den praktiska hantverksutbildningen och arbetar för att kunskap och traditioner ska leva vidare i takt med tiden. Föreningen driver yrkeshögskolan Hantverksakademin och administrerar flera stipendier för hantverkare. I Stockholm är det Stockholms Hantverksförening som delar ut gesäll- och mästarbrev.

Hantverksakademin

Söker du en utbildning inom hantverk? Hantverksakademin är en yrkeshögskola som ägs och drivs av Stockholms Hantverksförening. Hantverksakademin vill sätta de studerande främst och hjälpa dem att nå sin fulla potential inom hantverket. Genom att kombinera relevanta teoretiska kunskaper med det praktiska lärandet kan vi erbjuda mer än bara en yrkesförberedande utbildning.

Stipendier

Gör drömmen till verklighet och sök ett stipendium för hantverkare! Stockholms Hantverksförening delar årligen ut medel för vidareutbildning av unga hantverkare. Under respektive stipendium hittar du ansökningstid och kriterier.

Tandläkare Elma Levins minnesfond

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier. Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Yrkesskicklighetens främjare. Du är ung och har redan en hantverks- eller konsthantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt yrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands, och även praktik hos skickliga läromästare.

Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Stipendium för betydande arbete eller insats som främjar hantverket och ger avtryck i tiden i enlighet med Märta Måås-Fjetterströms anda.

Stiftelsen Lars Fredricsson

Är du ung entreprenör och siktar på en verksamhet inom hantverk eller arkitektur? Ansök om utbildningsstipendium för att komma igång.

Gesäll och mästare - hantverkarnas yrkesbevis

Gesäll- och mästarbrev är hantverkarnas yrkesbevis och en garanti för kunderna att hantverkaren de anlitar är väl insatt i sitt yrke.

Idag går det att avlägga gesällprov i ett 70-tal yrken, från traditionella hantverksyrken som bokbindare och skräddare, till tatuerare och fotograf. Den första onsdagen i november varje år är delar Hantverkarna Stockholm ut gesäll- och mästarbrev i Stockholms stadshus.

Läs mer >