MENY

Kvalitetspolicy

När du ansluter dig till Stockholms Hantverksförening förbinder du dig att följa vår kvalitetspolicy - en trygghet för dig och dina kunder.
Kvalitetspolicy Medlemmar i Hantverkarna Stockholm

- Har yrkesbevis, gesäll- eller mästarbrev alternativt annan jämförbar dokumenterad yrkesskicklighet
- Tar ansvar för att hantverket utförs på ett fackmässigt sätt och väger alltid in miljö- och hållbarhetsaspekter
- Strävar efter att varje affär ska vara till nytta för parterna
- Hanterar reklamationer seriöst
- Utför arbetet så att kvaliteten syns, känns och består.

Uppdaterad 2022-03-24
Klicka här för att ladda ner pdf