MENY
Top Image

Stiftelsen Lars Fredricsson

Stiftelsen Lars Fredricsson

Om stiftelsen Lars Fredricsson

Stiftelsen Lars Fredricsson vänder sig till blivande entreprenörer och hantverkare. Ändamålet för stiftelsen är att stödja talangfulla och målmedvetna unga personer, som visat intresse för entreprenörskap. Handelshögskolan i samarbete med Hantverksakademin ansvarar för att stiftelsen förvaltas enligt gällande regler. Utdelningsnämnden sammanträder 2 ggr/år. Stipendiet är 30.000:-/stipendiat. Varje år delar stiftelsen ut ca 200.000 kr i form av olika stipendier.
Om stipendiet
Stipendium kan sökas av blivande företagare i byggbranschen t.ex. entreprenör, arkitekt, snickare, timmerman eller målare som har behov av vidareutbildning och stöd för att starta eget företag. Att starta eget innebär alltid en risk men skapar också större möjlighet att själv påverka sin ekonomi. På sikt innebär det också möjlighet till ökad sysselsättning i form av anställd personal i bygg- och anläggningssektorn.


Projektplan
För att underlätta bedömning av om stiftelsemedel kan delas ut, ska den sökande upprätta en projektplan.

Projektplanen ska innehålla:
Beskrivning av affärsidén
Stödbehov i form av utbildning
Tidplan med etappmål
Budget med beräknade kostnader och intäkter
Sociala medier som kan marknadsföra din idé
Uppföljning efter varje etapp
 

Mer information
Här kan du läsa mer om stipendiet och tidigare stipendiater.