MENY

Kontakt

Välkommen att kontakta Stockholms Hantverksförening.


Föreningen för dig som är en #riktighantverkare.

Kansliet har vanligtvis öppet på vardagar mellan kl. 9:00-16:00. Söker du någon speciell person på kansliet, skrolla ner så hittar du kontaktuppgifter till personalen.

Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46,
111 20 Stockholm

Kontaktpersoner

Mari-Louise Franzén

Mari-Louise Franzén

VD
Mari-Louise Franzén är VD, ansvarig utgivare och ansiktet utåt i kommittéer, samverkansforum och nätverk. Hon är verksamhetsansvarig och organisationens främsta lobbyist.
Per Dalin

Per Dalin

Ekonomichef
Ansvarig för koncernens ekonomi och förvaltning. Representerar föreningen i stiftelser och andra ekonomiska konstellationer.
Louise Kjellberg

Louise Kjellberg

Jurist
Föreningens jurist och ansvarar för juridisk rådgivning till medlemmarna.
Karoline Sandar

Karoline Sandar

Medlemsansvarig
Ansvarar för föreningens medlemsfrågor, aktiviteter, stipendier och digitalisering.
Hilde Altern

Hilde Altern

Rektor, Hantverksakademin
Pedagogiskt och administrativt ansvarig för Hantverksakademins yrkeshögskoleutbildning. 
Kontaktperson i internationaliseringsfrågor. 
Liselott Ström

Liselott Ström

Utbildningsledare, Hantverksakademin
Liselott undervisar i Hantverkshistoria, Affärsidé och affärsplan samt Marknadsföring i praktiken. Hon ansvarar för utveckling och översyn av Hantverksakademins längre programutbildning. Hon har tillsammans med Wayra samordningsansvar för LIA-kurserna och examensarbetet. 
 
Wayra Jordan Busch

Wayra Jordan Busch

Utbildningsledare, Hantverksakademin
Wayra undervisar i Grundläggande marknadsföring och Att leda och arbeta i projekt. Hon ansvarar för utveckling av kortare kurser och branschspecifik utbildning. Hon har tillsammans med Liselott samordningsansvar för LIA-kurserna och examensarbetet.