MENY
Top Image

Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Stipendium för betydande arbete eller insats som främjar hantverket och ger avtryck i tiden i enlighet med Märta Måås-Fjetterströms anda. 
Den 17 oktober 2019 sålde Stockholms Hantverksförening en gigantisk matta på en designauktion i London. Pengarna mattan inbringade lade grunden till Märta Måås-Fjetterström-stipendiet. Det är sällan man ser mattor i den här storleken, över 40 kvadratmeter är den. Det är därför extremt få ställen där den kan användas och ännu färre där den kommer till sin rätt. Sedan föreningen flyttade sitt kontor från stora lokaler i Blåsut till betydligt mindre inne i centrala Stockholm 2015 år sedan hade mattan legat hoprullad i ett magasin, något som inte var till mattans fördel. Mattor mår bäst av att användas.

Märta Måås-Fjetterström-mattan beställdes till föreningens styrelserum i dess lokaler på Brunkebergs Torg 1947. Mönstret är helt unikt och har bara använts till just den här mattan. Den är designad av Barbro Nilsson och handvävd av Elsa Paulsson och Gulli Jönsson. Du ser den längst upp på den här sidan.

"Representanter för Märta Måås-Fjetterström kontaktade föreningen för att höra om vi var intresserade av att sälja mattan på en stor designauktion. Eftersom mattan inte mår bra av att bara ligga hoprullad i ett magasin och vi inte kan se att den kommer att användas inom överskådlig framtid diskuterade vi saken i styrelsen och tog beslutet att sälja mattan", sa Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening, i samband med försäljningen. Innan mattan transporterades till London sågs den över och renoverades av Märta Måås-Fjetterström i Båstad.

Stockholms Hantverksförenings styrelse bestämde att att pengarna som mattan inbringade skulle öronmärkas för ett ändamål för Hantverkets bästa. Resultatet blev Märta Måås-Fjetterström-stipendiet.

Tidigare stipendiater
2020 Aviva Scheiman, Guldsmed (21 GRAM)
2021 Lotta Rahme, Garvare (Lottas Garfveri) 
2022 Kaisa Tukonen, Konstglasmästare (Höglandstorgets Glaskonst)
2023 Mats Nordwall, Gitarrbyggare (Nordwall Instrument)

Kriterier och villkor
Stipendiet går till en extraordinär insats inom hantverket. Projektet ska genomföras det kommande året. Stipendiaten ska redovisa sitt projekt när det är slutfört. Det kan ske i form av exempelvis utställning, föreläsning eller skriftligen och bestäms av stipendiaten i samråd med Stockholms Hantverksförenings medalj- och stipendiekommitté.  

Utbetalning
Stipendiet betalas ut i två delar. Halva summan i förskott och resterande summa efter att projektet är klart. Stipendiesumman kan återkrävas om stipendiaten inte redovisat sitt projekt inom överenskommet datum.

Utdelning och tillkännagivande
Från och med 2023 delas stipendiet ut vart annat år. Nästa gång stipendiet delas ut är 2025. Stipendiaten tillkännages i samband med Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen, som inträffar den första onsdagen i november varje år. Vid utdelningen mottar stipendiaten ett vackert diplom som har tagits fram av Fuhre Design AB.

Hur många stipendiater utses?
En stipendiat och en reserv utses. Stockholms Hantverksförening förbehåller sig rätten att inte utse någon stipendiat.

Så söker du stipendiet

Stipendieansökningar ska vara oss tillhanda senast den 15 juni årligen.