Onsdag 2 november ägde Hantverkarna Stockholms årliga gesäll- och mästarbrevsutdelning rum i Blå hallen i Stockholms stadshus. Över 250 skickliga hantverkare – inom 38 olika hantverksyrken – tog emot gesäll- och mästarbrev."/>
MENY
255 gesäller och mästare mottog sina brev i Blå Hallen

255 gesäller och mästare mottog sina brev i Blå Hallen

02.11.2022 | Johan Hagegård
Onsdag 2 november ägde Hantverkarna Stockholms årliga gesäll- och mästarbrevsutdelning rum i Blå hallen i Stockholms stadshus. Över 250 skickliga hantverkare – inom 38 olika hantverksyrken – tog emot gesäll- och mästarbrev.
Hantverkarna Stockholm har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former. Utdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november.
Gesäll- och mästarbrev är bevis på kunskap, erfarenhet och ett erkännande inom olika hantverksyrken. För företagare och konsumenter är det en garanti och stämpel för god och hög kvalitet. För att bli antagen som gesäll krävs att lärlingen genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och ofta inför en granskningsnämnd av erkända experter inom hantverket avlagt godkänt gesällprov.
För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i bokföring och kalkylering. Det finns särskilda bestämmelser för varje yrke.
I år utdelades totalt 154 gesällbrev och 101 mästarbrev.

– För Hantverkarna Stockholm är utbildning av hantverkare en viktig och prioriterad fråga, oavsett om det gäller gymnasieutbildning eller mästarbrev. Därför är vi så glada att arrangera Sveriges i särklass största gesäll- och mästarbrevsutdelning. Att få ta emot ett gesäll- eller mästarbrev är en viktig milstolpe i varje riktig hantverkares karriär, säger Anders ”Kullen” Havdelin, VD för Hantverkarna Stockholm.

Under kvällen, som leddes av Li Pamp, korades även Årets Gesäll, en utmärkelse som möjliggör för en gesäll att fördjupa sig i sitt yrke. Dessutom presenterades även årets mottagare av både Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium, Märta Måås-Fjetterström-stipendiet och Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för utmärkt yrkesskicklighet.