MENY
Mari-Louise tar över VD-posten för Stockholms Hantverksförening

Mari-Louise tar över VD-posten för Stockholms Hantverksförening

22.05.2023 | Karoline Sandar
Den 1 juni välkomnar Hantverkarna Stockholm Mari-Louise Franzén som ny VD. "Jag ser fram emot att få arbeta ännu bredare inom hantverksområdet och är extra glad åt att återigen få jobba i en organisation för medlemmar", säger Mari-Louise. Äldre och samtida hantverk i olika former har varit en röd tråd genom hennes yrkesliv. Hon har i många år varit verksam som textilantikvarie och chef på olika nivåer på Historiska museet i Stockholm samt verksamhetsledare på Stiftelsen Konsthantverkscentrum.
 
Mari-Louise har nyligen avslutat ett år som tf VD och museichef på K. A. Almgrens sidenväveri och museum. På Almgrens har hon arbetat vidare med sidenväveriets ambition att vidmakthålla kunskapen att väva siden i jacquardvävstolar. Detta gjordes i samarbete med Hantverksakademin för att skapa lärlingsplatser.

Styrelsen, föreningen och organisationen som helhet hälsar Mari-Louise varmt välkommen!