Mats Nordwall, med mästarbrev i gitarrbyggeri, tilldelas 2023 års stipendium fö">
MENY
Möt gitarrbyggare Mats Nordwall - mottagare av Märta Måås Fjetterströms Stipendium
Nordwall Instrument

Möt gitarrbyggare Mats Nordwall - mottagare av Märta Måås Fjetterströms Stipendium

16.01.2024 | Karoline Sandar
Den 1 november 2023 i Stockholms Stadshus - vid Hantverkarna Stockholms årliga ceremoni Gesäll- och mästarbrevsutdelningen - mottog Mats Nordwall Märta Måås-Fjetterström-stipendiet. Juryns motivering löd:

"Mats Nordwall, med mästarbrev i gitarrbyggeri, tilldelas 2023 års stipendium för sin önskan att undersöka möjligheterna att bygga gitarrer i svenskt virke. Traditionellt har dessa instrument tillverkats av importerade träslag som blir allt svårare att få tag på och vars avverkning har stor klimatpåverkan på vår jord. Stipendiet kommer att användas till ett utforskande arbete för att hitta lämpliga träslag för instruments hållbarhet och klang. Mats Nordwall vill även visa vägen för andra instrumentbyggare i sitt val att arbeta med svenskt trä."
Vem är då Mats Norwall, vad får hans hantverkshjärta att slå lite extra, och vad kommer stipendiet att betyda för honom? I intervjun som följer får vi svaren!

Hur känns det att utses till mottagare av Märta Måås-Fjetterström-stipendiet? Och vad betyder det för dig som hantverkare?
Det känns fantastiskt roligt och hedrande!  Det kommer ge mig både tid och ekonomisk möjlighet att förverkliga och slutföra mitt arbete med att hitta svenskt tonträ för gitarrbygge, och jag hoppas framöver kunna lägga om hela min produktion till att bara bygga med svenska virke.
 
Hur startade din passion för hantverk i allmänhet och att bygga gitarrer i synnerhet?
Jag gick på en Waldorfskola och kom på så sätt i kontakt med diverse hantverk. Sista året på gymnasiet byggde jag en nyckelharpa som ett specialarbete under ledning av en lärares man, som var en driven amatör-byggare av fioler och nyckelharpor. Jag fick på så sätt kombinera mina intressen både för hantverk och musik och då föddes väl tanken på att i framtiden arbete som instrumentbyggare på något sätt. Några år senare bestämde jag mig att söka in till gitarrbyggarlinjen på Malmstensskolan och kom då in.
 
Vad är det bästa med att bygga gitarrer? Vad skulle du säga till någon som går i tankar på att ge sig in i yrket?
Det bästa är nog att man få skapa något unikt till någon som gör den till en bättre musiker, och se glädjen och entusiasmen hos den personen. Det finns en otroligt tillfredställelse att få planera, påbörja, genomföra och avsluta ett instrumentbygge. Man är själv ansvarig för hela processen från start till mål, och resultatet beror helt och hållet på en själv.
Till framtida byggare är mitt råd: gå din egen väg och försök skapa nått personligt, hitta din egen stil som du själv verkligen gillar. För om du själv gillar det du gör, så kommer andra att göra det också.
 
Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Jag står i min egen lilla verkstad och jobbar med dom beställningar jag har. Jag bygger oftast 3-4 instrument åt gången. Jag jobbar både med maskiner och handverktyg. När instrumentet är färdigt för ytbehandling så lackar jag dem i mitt lackbås. Därefter monteras allt på plats och påsträngning och slutjustering görs. Detta tar ca 3 månader, och därefter så börjas nästa omgång instrument.
 
Något som särskiljer dig som gitarrmakare är att du utforskar nordiska, och icke-traditionella träslag att bygga dina gitarrer med. Kan du berätta lite om detta? Både ur ett rent funktionellt perspektiv, och sett till de miljö/klimatmässiga vinster som det kan generera?
Jag har ju tidigare som dom flesta andra tagit den ”lätta vägen” och byggt mina instrument i traditionella exotiska träslag. Men för några år sen började tankar på att bygga i svenskt trä att växa fram. Dels för att jag fick förfrågningar från kunder, men främst för att det är erkänt dåligt både för min egen hälsa och planetens överlevnad. Jag är som sagt bara i uppstarten av detta, men redan nu ser jag många fördelar.

Ingen skövling av exotisk regnskog är i sig en enorm miljövinst, då ju Amazonas är planetens lunga och har stor inverkan på koldioxidutsläpp mm. Många av dom träd jag får virke ifrån är från början nedtagna av anda anledningar än virkesproduktion, men genom att ta tillvara på virket och bygga instrument av detta så sparat man ytterligare på jordens resurser. Virket behöver sen bara transporteras några få mil inom Sverige istället för att  skickas över halva jordklotet. Jag personligen slipper dessutom allergiska reaktioner pga av dammet från dom exotiska träslagen.
 
Vad väntar inom den närmaste framtiden?
Tack vare stipendiet har jag kunnat lägga beställning på mer svenskt virke. Så närmast väntar nya byggen i ek, al och ask samt några fler i alm och björk. Jag ska prova lite olika gitarrmodeller för at se olika egenskaper hos dom olika träslagen, och på så sätt skaffa mig mer kunskap om svenskt tonträ och dess användningsområden. Jag kommer därefter att på bred front marknadsföra mina nya ”svenska” instrument. Om allt faller väl ut så fundera jag även på att tillsammans med Bäckström Woodwork, som tillhandahåller mitt svenska virke, starta upp en liten försäljnings-portal för svenskt gitarrvirke, men det är ännu bara på idèstadiet

Mats Nordwall vid utdelningen i Blå hallen i Stockholms Stadshus
Mats Nordwall vid utdelningen i Blå hallen i Stockholms Stadshus.


Vacker gitarr, vackert hantverk!